Jak zvolit téma bakalářské práce

Volba tématu bakalářské práce

Konečný výsledek závěrečné práce ovlivňujete již mnoho měsíců před samotným zpracováním, a to výběrem tématu, kterým se ve své práci chcete zabývat. V podstatě existují dvě možnosti, jak získat konkrétní téma závěrečné práce: a, vyberete si některé z vypsaných témat, které dává Vaše škola k dispozici, nebo za b, najdete, specifikujete a necháte si schválit svoje vlastní téma.

Světoznámý filozof a spisovatel Umberto Eco ve své stati Jak napsat závěrečnou práci předkládá čtenářům několik klíčových pravidel, jak si téma vybrat. Mělo by odpovídat Vašim studijním i lidským zájmům. Vždy se Vám bude lépe zpracovávat téma, o kterém jste si již něco přečetl/la, či které Vám při studiu šlo lépe než jiná témata.

Musíte být schopen/na získat potřebné prameny. Zjistěte si při výběru například, zda požadovaná literatura existuje, či zda je možné jí získat. Kniha, kterou si můžete půjčit jen na Novém Zélandě, Vám asi nebude příliš k užitku, pokud tam tedy nemáte příbuzné nebo se nechystáte na jeho návštěvu. Stejně zvažte dostupnost získání praktických dat např. z dotazníků nebo konkrétní společnosti. Psát marketingový profil společnosti XY, když ta Vám neumožní přístup k datům, je ztráta času, která hrozí nutností nalézt si jiné téma a odložit obhajobu.

Musíte veškerým pramenům i dalším podkladům, které získáte, bezezbytku rozumět. Psát o Aristotelově Poetice, když nemáte povědomí o základních filozofických pojmech je velmi ošidné. Některá témata mohou přesahovat Vaši osobní či kulturní zkušenost, takovým se vyhněte. Cílem je odevzdat kvalitní text nikoliv dohánět mezery ve svém vzdělání. Pedagog navíc spíše uvítá velmi dobře zpracované jednodušší téma, pokud v něm dokážete nalézt vlastní přínos, než téma sofistikované, které je nakonec pouhým kompilátem cizích myšlenek, navíc chybně interpretovaných.

Při volbě metod výzkumu myslete na to, zda odpovídají Vaší zkušenosti a metodologické průpravě. S jednoduchým dotazníkem si jistě poradíte, ale rozsáhlý průzkum zahrnující obrovské množství dat by se pro Vás mohl stát noční můrou, a to nejenom svým samotným rozsahem, ale i následnou nutností data zpracovat.[1]

Nezapomeňte zvážit ještě jeden významný prvek, a tím je čas, který budete pro zpracování a následné napsání závěrečné práce potřebovat. Je-li součástí praktický výzkum, počítejte jak s délkou jeho průběhu, tak nutností jej zpracovat. Stejně musíte započítat nejenom čas na napsání, ale i na formální úpravy, korekturu a následnou vazbu.

A poznámka k vlastním tématům na závěr. Dejte si pozor, aby téma nebylo příliš široké. Nebudete potom schopni jej uchopit a celé zpracovat. Je třeba najít konkrétní aspekt nebo pohled. Např. tématem Vašeho zájmu může být meziválečná tvorba Karla Čapka. To by zahrnovalo neúnosně dlouhé období a neumožňovalo vlastní přínos, neboť práce by se de facto změnila na statistická data o autorově tvorbě. Je třeba si rámec omezit, kupříkladu časově, ovšem tak, aby zvolené vymezení mělo logické zdůvodnění a pro vedoucího práce znamenalo vědecký přínos. Např. Tvorba Karla Čapka v roce 1938. Na druhou stranu pozor na přílišné omezení, abyste dokázali práci naplnit daty!

 

Praktická rada: Vybírejte si závěrečné téma skutečně zodpovědně. Kritériem určitě není to, že se Vám podle názvu zdá nějaká tematika atraktivní, ani to, že podobné téma píše kolega, který Vám může půjčit knížky. Nezapomeňte, že téma budete muset nejenom dobře pochopit, ale i zpracovat a být schopen jej interpretovat. Vlastní téma si volte jen v případě, že se v některé problematice skutečně dobře vyznáte, případně po zcela konkrétní domluvě s pedagogem. Pedagogové, kteří témata vypisují, pro to zpravidla mají dobrý důvod, např. návaznost na vlastní výzkum, proto jsou často ochotnější radit a vést při zpracování jejich témat než těch Vašich.[1] ECO, U., Jak napsat závěrečnou práci. Olomouc:Votobia, 1997, s. 26 – 27