Volba tématu bakalářské práce

Volba tématu, předmět a cíl práce

 

Závěrečná práce, ať bakalářská nebo diplomová, představuje vyvrcholení studia jak pro Vás, studenty, tak pro zkušební komisi, před níž obhajujete své vědomosti. Je důkazem, že jste se během studia naučil/a nejenom vyhledat, ale také používat vhodnou odbornou literaturu k řešení výzkumných problémů, které před Vámi stojí.

Z tohoto důvodu je nutné věnovat přípravě závěrečné práce náležitou pozornost. Tento seriál Vás provede jednotlivými etapami přípravy závěrečné práce, upozorní na různá úskalí, která na Vás číhají během jejího zpracování a poskytne řadu praktických tipů „jak na to“. Cílem je usnadnit Vám přípravu kvalitního odborného textu naplňujícího obsahově i formálně požadavky na něj kladené.

Nikdy nezapomínejte, že závěrečné práce jsou de facto pracemi veřejnými. Některé vysoké školy dnes práce nechávají volně přístupné přes své webové stránky, všechny však mají povinnost mít je dostupné ve svých knihovnách. Vaše závěrečná práce tak ve svém důsledku není určena jen očím vedoucího práce, oponenta či zkušební komise, stává se Vaší vizitkou před odbornou a často i laickou veřejností.