Plán bakalářské práce

Plán bakalářské práce

Napsání závěrečné práce znamená zpravidla psát text o minimálním rozsahu 40, respektive 80 stran podle jejího typu. To už představuje obrovský rozsah, který z logiky věci potřebuje svůj čas na zpracování. Předchozí kapitola zmiňuje, že je nutné počítat nejenom s časem na samotné napsání, ale i na korekturu, grafické úpravy a následné zpracování dle požadavku vysoké školy.

Nezapomeňte, že musíte svůj časový rozvrh sladit s požadavky vysoké školy. Velmi často je povinné odevzdávat v pevných termínech určité části práce, což celý proces trochu zjednodušuje, protože Vás to donutí k činnosti, kterou nechajíc na Vaší libovůli, byste jen stěží zvládal/a.

Nepodceňujte konzultace s vedoucí/m práce. Za prvé Vás to donutí pracovat pravidelně a za druhé dokážete lépe sladit jeho/jí i Vaše představy. Vyhnete se tak nutnosti části nebo dokonce celou práci přepracovávat. A pozor vedoucí práce nemá jenom Vás. Nezapomeňte si do časového plánu práce zařadit i rezervu, protože na konzultace můžete nějakou dobu čekat.

Praktická rada: Závěrečné úpravy znamenají obrovskou časovou zátěž. Pište proto práci rovnou v požadované grafické úpravě, včetně typu písma, mezer, nadpisů a dalšího formátování. Zdržení, které pociťujete při psaní textu, se Vám mnohonásobně vyplatí při závěrečné úpravě, kdy už budete pouze kontrolovat. V každém případě však pište načisto citace. Zpětně dohledat a sjednotit citace v už 40 ti stránkovém dokumentu je téměř nadlidský výkon.