Předpoklady bakalářské práce

Nutné předpoklady pro napsání práce, plán práce a stylistická úprava

 

Předchozí kapitola se věnovala výběru tématu a naplnění základních podmínek pro napsání závěrečné práce. Stručně to lze shrnout tak, že musíte vědět, o čem budete psát, co k danému problému napsal či sdělil jiný autor/ka a kde vlastně leží Váš osobní přínos k tématu, tedy v čem je přesah Vaší bakalářské práce oproti ostatním. Je zřejmé, že všechny závěrečné práce nemohou přijít s nějakým zásadním přínosem ke zkoumanému tématu, přesto se o to musí jejich autoři poctivě pokoušet. Víte také, že vedle toho, o čem budete psát (tedy vedle hlavní myšlenky) je nutné mít dostatek vědomostí. Uvědomte si, že na papír můžete dostat jen to, co máte v hlavě. A chcete-li podat co nejvýstižněji jak Vaši myšlenku, tak Vaše vědomosti, musíte naplnit i další předpoklady.