Stanovení cíle a hypotéz

Stanovení cíle a hypotéz

Po získání teoretického zázemí přichází na řadu poslední součást přípravné fáze, tedy stanovení cíle a hypotéz. V této chvíli také dochází k dalšímu zpřesnění tématu, protože stanovení cíle Vám definitivně odhalí, zda téma není příliš široké. Cíl je nutné definovat co nejkonkrétněji. V této fázi je třeba se vyvarovat obecných formulací a frází. Tomu může pomoci stanovení hypotéz[1]. Hypotéza Vám pomůže předběžně stanovit vztahy mezi jednotlivými součástmi teorie a predikovat výsledek. Její nepopiratelnou výhodou je fakt, že platným výsledkem práce je i popření původně stanovené hypotézy. Nebojte se tedy formulovat hypotézy, nemůžete se splést. Platnými výstupy hypotézy je vedle popření i její potvrzení, popřípadě zpřesnění.

Stanovení hypotéz má samozřejmě své zákonitosti. Hypotéza musí být jasná, srozumitelná a pokud možno stručná. Pozor nezaměňujte hypotézu s výzkumnou otázkou. Hypotézy jsou tvrzení, musí být tedy tvořeny v oznamovací větě. Platnost otázky nelze verifikovat, protože platné jsou všechny otázky.

Nezapomeňte, že hypotézu budete sami ověřovat, musí tedy být ověření schopná. Platným výstupem v žádném případě není konstatování, že hypotézu nelze ověřit. Je možné, že k podobnému konstatování dojde vědec při zkoumání komplikovaných systémů, ale Vy jako autor základní vědecké práce jste de facto na začátku, a proto Vaše hypotézy musí být ověřitelné. Dosáhnete toho tím, že lze změřit všechny proměnné, které hypotéza obsahuje.

Hypotéza je platnou součástí vědecké práce, proto se vyvarujte všech osobních tvrzení a soudů. Hypotéza neověřuje, co si o čem myslíte, ale platnost dat. Myslete na to.

Praktická rada: Tady pomůže jen jediné: číst, číst a znovu číst. To za Vás nikdo neudělá, ale jenom to Vám nakonec umožní napsat svoji závěrečnou práci fundovaně. Co se hypotéz týče, nesnažte si zjednodušit život nějakou obecnou definicí nebo nekonkrétním tvrzením. Hypotézy slouží Vám, zjednoduší Vám nejenom stanovení cíle, ale i samotnou práci, protože jsou, poeticky řečeno, vlastně jakýmsi majákem na cestě závěrečnou prací. Neustále Vás odvracejí od pokušení uhnout jiným směrem. Při jejich stanovování se proto nepouštějte do souvětí, zůstaňte u krátkých jednoduchých vět, na něž se dá odpovědět ano nebo ne. A ještě poznámka k nahlížení do prací jiných studentů. Raději nečtěte jejich závěry, velmi snadno byste mohl/a podlehnout pokušení dospět k závěru, který jste si přečetl/a bez vlastního přínosu. A věřte, že nejpozději komise (pokud ne vedoucí práce nebo oponent) zjistí, že závěry nejsou Vaše, že jste k nim nepřišel/la na základě vlastní zkušenosti.[1] Hypotéza je předpoklad, domněnka či navržená teorie.