Předmět a cíl bakalářsiké práce

Předmět a cíl bakalářské práce

Ve chvíli, kdy si vyberete vhodné téma závěrečné práce, ať vlastní nebo předepsané, přichází okamžik, kdy si budete definovat jednak předmět práce a jednak cíl práce. Ve své podstatě si stanovujete rámec výzkumu, tak aby bylo možné pomocí vybraných metod dojít k cíli. Tomu ovšem předchází přesnější uchopení tématu. Zejména u vlastních témat se může stát, že zahrnují širší oblast problémů k řešení. K podrobnému nadefinování předmětu zkoumání napomůže především hlubší vhled do tématu. Toho dosáhnete jenom nastudováním příslušné literatury. Teprve ve chvíli, kdy shromáždíte dostatečné množství literatury, jste schopni uchopit tematiku v širších souvislostech. Součástí tohoto procesu je i zmapování současného stavu výzkumu ve vybrané problematice. Musíte si tedy načíst nejenom odbornou literaturu, ale také zjistit, jak daleko je výzkum. Součástí toho je i poznání konkurence, tedy zjištění, kdo a z jakých hledisek se Vámi vybranou tematikou zabývá. To vše Vám umožní najít momenty, které nejsou teoreticky dostatečně osvětleny, aspekty, jimž se nikdo doposavad nezabýval, nové přístupy atd. Nebojte si zmapovat práce ostatních studentů, jenom pozor aby se z inspirace nestalo opisování.