Úvod bakalářské práce

Úvod bakalářské práce

V úvodu by se měl student zmínit o několika důležitých věcech, aby po jeho přečtení bylo jasné, o čem bude práce pojednávat a čeho přesně se bude práce týkat.

 

  1. V první řadě by měl úvod obsahovat přesný popis daného tématu. V popisu by nemělo chybět zdůvodnění tématu. Proč si student dané téma zvolil. Není zde důležitá kvantita, ale kvalita textu. „Dané téma jsem si zvolil/a zejména proto…“ nebo taktéž „Má práce bude pojednávat zejména o…“. Je také dobré, aby student sdělil, jaká aktuálnost daného tématu. „Téma je aktuální zejména z důvodu…“.
  2. Dále by v úvodu nemělo chybět vytyčení hlavního cíle. Hlavní cíl je základem celé práce. Je dobré, aby se hlavní cíl týkal praktické části (například při analýze nebo také při realizaci vlastního výzkumu). Pro lepší určení hlavního cíle je dobré si hlavní cíl rozčlenit na několik dílčích cílů. Naopak, cíle dílčí, se mohou týkat také teoretické části.
  3. V úvodu by se mohl student také zmínit o soudobém literárním zpracování. Zmínit, kterým autorům se v práci bude především věnovat. Zmínit také aktuálnost daných pramenů.
  4. Úvod by mohl také obsahovat vytyčení pracovních hypotéz. Pracovní hypotézy spočívají v tom, že student vysloví, co si myslí a jaký má názor na zvolenou problematiku.

Comments are closed.