Teoretická část bakalářské práce

Teoretická část bakalářské práce

Teoretická část tvoří  v bakalářské práci cca polovinu celého textu. V teoretické části se student realizuje v oblasti teoretických dovedností.

Student si nashromáždí potřebné materiály. Zejména jde o kvalitní odbornou literaturu. Je dobré, aby v seznamu odborné literatury figurovala také zahraniční literatura. Dostatek literatury je klíčový v teoretické části.

Další možností při sběru kvalitních materiálů je internet. Na internetu je mnoho kvalitních materiálů, které student může na internetu nalézt. Jde také o to, hledat na prověřených serverech – například na webových stránkách ministerstev nebo také státní správy.

Comments are closed.