Souhrn použité literatury

Souhrn použité literatury v bakalářské práci

 

V první řadě je nejlepší vytvořit seznam použité literatury. Pro lepší přehlednost a ucelenost je lepší, když je literatura seřazena podle abecedy.

Pokud máme již seznam literatury hotový, teprve po něm můžeme seřadit zákony, vyhlášky a podobně.

Až na konec uvádíme použité internetové odkazy.

 

V závěrečné práci je také velmi důležitá formální úprava textu. To, jak práce působí jako celek, je stejně podstatné, jako její obsah.

V práci by mělo použito stejné písmo – všeobecně se doporučuje Times New Roman nebo také Courier New. Řádkování 1,5 a zarovnání do bloku. Nadpisy by měly mít stejnou velikost, taktéž všechny kapitoly a podkapitoly. Proto je nejjednodušší mít celý dokument naformátovaný a tím i vygenerovaný obsah.

Comments are closed.