Praktická část bakalářské práce

Praktická část bakalářské práce

 

Praktická část tvoří druhou část bakalářské práce. Je stejně podstatná jako část teoretická, ne-li důležitější.

V první řadě je nejdůležitější se rozhodnout, zda student provede analýzu nebo se bude realizovat samostatně – tedy formou výzkumu – například pomocí dotazníkového šetření nebo formou rozhovoru.

Důležité také je, aby student byl schopen vlastní výzkum zvládnout. Jeho prezentace v práci je pak nejpodstatnější částí. Ovšem tabulky a grafy, které mohou demonstrovat výsledky v lepší formě, je lepší dát do příloh a v textu na ně vytvořit poznámkový aparát.

Comments are closed.