Členění bakalářské práce

Členění bakalářské práce

Bakalářská práce je první závěrečnou prací studenta, která slouží především k úspěšnému zakončení bakalářského studia. Jde o první větší samostatnou práci, která studenta „prezentuje“. Je velmi důležité, aby se jí student naplno věnoval. Obvykle ke konci druhého ročníku si student již volí téma bakalářské práce. Je podstatné, aby student měl o danou problematiku zájem. Zájem je v tuto chvíli klíčový. Pokud bude mít student o problematiku zájem, tak pro něj vytyčení hlavních cílů/dílčích cílů nebude tak složitý. Pokud nebude mít student o danou problematiku zájem, tak pro něj sepsání nemusí být ani příliš složité. Důležitá je také samozřejmě píle. Bakalářská práce má svojí strukturu, kterou je nutné dodržet, aby práce splňovala kritéria bakalářské práce. Doporučená struktura je následující:

  • Úvod
  • Teoretická část
  • Praktická část
  • Použitá literatura
  • Přílohy

Comments are closed.